Kobujutsu

Kobujutsu Volwassenen

Kobujutsu is het gewapende onderdeel van het Karate.

Waar komt Kobujutsu vandaan

Ryukyu Kobujutsu ontstond in de geschiedenis ongeveer 700 jaar geleden. De exacte
oorsprong van veel kata zijn dan ook niet te herleiden. Kata zijn genoemd naar de
ontwerper een plaats of een streek Het Ryukyu Kobujutsu werd op Okinawa tezamen
met het Karate beoefend. Nadat het Karate werd geïntroduceerd in Japan werd het
gewapende deel eraf gelaten, deels omdat Japan zelf een heel grote traditie had in
vele wapensystemen.

Op Okinawa zelf werd het Kobudo of Kobujutsu beoefen in diverse Karatesystemen.
Zij werkten vaak los van elkaar en hadden onderling geen of weinig contact.Het was
Shinken Taira, leerling van Yabiku Moden Sensei die alle bekende wapen kata, verspreid
over 8 wapens verzamelde en in een systeem onderbracht. Hij richtte hiervoor de
Ryukyu Kobudo Hozon Shinkokai op waarvan hij president was. Na zijn overlijden in
1970 werd Akamine zijn opvolger in Okinawa. Motokatsu Inoue, die een directe leerling
van Shinken Taira was verzamelde al deze kata’s en ging dit uitdragen in zijn Dojo
in Shimizu..

Inoue Motokatsu (Bujutsu naam: Gansho) is geboren op 2 december 1918 in Tokyo.
Zijn bujutsu opleiding begon reeds vanaf jonge leeftijd. Zijn eerste en belangrijkste
leraar en mentor was Fujita Seiko, de 14e grootmeester van de Koga Ryu (ninjutsu)
en Shihan in het Shingetsu-ryu Shuriken Jutsu. Deze Fujita Seiko was de lijfwacht
van Motokatsu´s vader Inoue Saburo, generaal in het Japanse leger. Omdat deze
lijfwacht er altijd was, leerde Motokatsu zijn beginselen van Fujita Seiko.)

Inoue Motokatsu werd door Fujita Seiko in de loop van de jaren geïntroduceerd bij
verschillende grootmeesters van verschillende disciplines om daar te trainen. Na
zijn 18e jaar werd hij bij Taira Shinken geïntroduceerd. Inoue Motokatsu werd Taira
Shinken´s hoogst gegradueerde student. In augustus 1969 verkreeg hij zijn Hanshi
certificaat. Dit is de hoogste lerarentitel.

Inoue Motokatsu heeft alle kobujutsu kata direct onderwezen gekregen van Taira
Shinken. In opdracht van Taira Shinken heeft hij het kobujutsu verder
gesystematiseerd: van ieder wapen heeft hij basisvormen(kihon), basis
partnerwerk (kihon kumite) en uitleg van de kata (bunkai kumite) gemaakt.
Deze vormen zijn zeer goed doordacht en uniek voor de organisatie Ryukyu
Kobujutsu Hozon Shinkokai. Inoue Gansho Hanshi is overleden op 1 januari 1993.

De zoon van Inoue Gansho, Inoue Kisho Hanshi, heeft alle kennis overgedragen
gekregen van zijn vader. Momenteel is hij Chief Instructor en Voorzitter van de
Ryukyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai Japan. De organisatie bewaart en
promoot vandaag de dag 42 wapen kata en de manier waarop de wapens
gebruikt worden in kihon en bunkai-vormen. Inoue Hanshi reist daarom elk
jaar naar Europa om de beoefenaars van het Ryukyu Kobujutsu verder te
onderwijzen in kata en toepassingen. Zijn seminars zijn altijd weereen
inspirende ervaring.

RYUKYU KOBUJUTSU NAAR NEDERLAND

In Nederland werd het Okinawa kobujitsu geïntroduceerd door Rob Zwartjes,
die in 1974 in Japan rechtstreeks onder Inoue Motokatsu trainde. Wim van de Leur
volgde in zijn voetsporen, trainde eveneens een aantal periodes in Japan onder
Inoue Motokatsu en diens zoon. Beiden zijn gegradueerd tot 7de dan Ryukyu
Kobujutsu. Momenteel zijn er vier 7de dans buiten Japan, waarvan
twee in Nederland.